He No He No

AMTPD-021 (limited 100 copies)

He No He No / HIGASHI HIROSHI (Oct..2002)

  1. He No He No.1
  2. He No He No.2
  3. He No He No.3
  • Higashi Hiroshi : synthesizer, electric guitar
all music by Higashi Hiroshi
recorded at Irori studio, sep.02
engineered by Higashi Hiroshi
mixed by Kawabata Makoto & Higashi Hiroshi
art work by Higashi Hiroshi

 

 

Share on Facebook

Comments are closed.