Magaibutsu Sampler vol.2

Magaibutsu Sampler vol.2
/ V.A. (Yoshida Tatsuya Compilation)
(Magaibutsu [Japan]/ CD/ 1997)

 1. Preparation / Korekyojin
 2. Joneoik / the Magaibutsu
 3. Madhyamakamula / Seikazoku
 4. Zubi Zuva 1 / Zubi Zuva
 5. Gom Devil / Ruins-Hatoba
 6. Camera / Akaten
 7. Untitled#8 / Ruins
 8. Hellsinki / Sunkich
 9. Damp Squib / Musica Transonic
 10. Child in Moonmadness / Tairikuotoko vs Sanmyakuonna
 11. Zubi Hymn / Zubi Zuva
 12. Demetolio / Akaten
 13. D.N.A. / Yoshida Tatsuya solo
 14. Future Is You! / Sunkich
 15. CD Killers / Ruins-Hatoba
 16. Sambandhapariksaddhi / Seikazoku
 17. Vesuvius / Daisanmyaku X
 18. Untitled#12 / Ruins
 19. Composers / Akaten
 20. Avedumma / Kouenjihyakkei

Korekyojin

 • Tabata Mitsuru (Zeni Geva) : guitar
 • Miyano Tatsuya : bass
 • Yoshida Tatsuya : drums

Seikazoku

 • Kawabata Makoto : guitar, violin
 • Tsuyama Atsushi ; bass, synthesizer, drums
 • Yoshida Tatsuya : drums, piano

Akaten

 • Tsuyama Atsushi : bass, guitar, vocal, etc.
 • Yoshida Tatsuya : drums, keybord, vocal, etc.

Ruins-Hatoba

 • Yamamoto Seiichi : guitar, vocal, etc.
 • Tsuyama Atsushi : bass, vocal, etc.
 • Hasegawa Chu : drums, etc.
 • Masuda Ryuichi : bass, vocal, etc.
 • Yoshida Tatsuya : drums, vocal, etc.

Musica Transonic

 • Nanjo Asahito : bass
 • Kawabata Makoto : guitar
 • Yoshida Tatsuya : drums

Tairikuotoko vs Sanmyakuonna

 • Tsuyama Atsushi : guitar
 • Kido Koji : drums
 • Goro : sax
 • Katsui Yuji : violin
 • Sen-chan : keybord
 • Yoshida Tatsuya : bass
Produced by Yoshida Tatsuya

 

Share on Facebook

Comments are closed.